Home Nieuwsbericht Verkoop voor Hospice Calando op zaterdag 19 augustus

Verkoop voor Hospice Calando op zaterdag 19 augustus

87
0
DELEN

Lichtpuntjes voor Hospice Calando tijdens de Vestingdagen

De stichting Vestingdagen Hellevoetsluis draagt Hospice Calando een warm hart toe en heeft voor de verkoop van “De lichtpuntjes voor Calando” op zaterdag 19 augustus een kraam voor de verkoop ter beschikking gesteld.

Die zaterdag is er verkoop van heerlijke kandijkoeken van de bakker in Melissant, meerpaaltjes en ook nog een aantal lichtpuntjes.
Deze paaltjes en lichtpuntjes zijn ontwikkeld en gemaakt door dhr. Hartmans sr. en leerlingen van het vakcollege van SG Helinium.

Calando5In Hospice Calando wordt palliatieve zorg gegeven. Deze zorg is niet op genezing gericht maar op het bestrijden van de hinderlijke symptomen van de ziekte. Hier wordt gestreefd naar een multidisciplinair team “kwaliteit van leven en sterven”. Dit doen we door beschikbare middelen toe te passen. Verder is er 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig en deze wordt ondersteund door een dienstdoende achterwacht. Vrijwilligers zijn er ook dag en nacht. Zij helpen de verpleegkundige en zorgen verder voor gezelligheid en een huiselijke sfeer.

Calando is van en voor iedereen!

De verkoop is in handen van vrijwilligers van Calando die hopelijk een forse bijdragen hopen op te halen voor het Hospice. Hierdoor is het mogelijk dat wij het gebouw met een mooie inrichting goed onderhouden en zodoende een huiselijke sfeer kunnen waarborgen. Een gedeelte van de giften wordt ook besteed aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering in de palliatieve zorg.